Registrace do aplikace Schránka důvěry (i do aplikace Chat)

Registrace uživatele

Uživatelské jméno

Používejte pouze malá nebo velká písmena bez diakritiky a číslice; maximální povolená délka je 20 znaků.

Heslo

Platí stejná omezení jako pro uživatelské jméno, u hesla navíc záleží na velikosti písmen. Doporučujeme vytvořit si tzv. silné, tj. nesnadno uhádnutelné a dešifrovatelné heslo. To by mělo obsahovat velká i malá písmena a číslice a mělo by mít alespoň 10 znaků. Systém Vám umožní zadat i jednodušší heslo, ale doporučujeme Vám, abyste v zájmu zachování soukromí věnovali nastavení hesla patřičnou pozornost.

 

Heslo - kontrola